Pressmeddelande från Socialdepartementet

Bokstavsutredare ska ge förslag på ny modell för att främja etablering av hälso- och sjukvård i glesbygd

Publicerad

Socialdepartementet tillsätter en utredare som får i uppdrag att ge förslag för att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd. I uppdraget ingår att ge förslag på en ny modell som ska ersätta den nationella taxan.

I dag är den så kallade nationella taxan ett komplement till vård i regionens egen regi, vård som ges enligt ett vårdvalssystem eller vård som upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Vissa privata läkare och fysioterapeuter är anslutna till detta ersättningssystem.

Såväl regeringen som Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund (SLF) och Fysioterapeuterna bedömer att den nationella taxan inte fungerar tillräckligt bra. Socialdepartementet ger därför en utredare i uppdrag att ta fram ett förslag hur en ny modell kan se ut. Utredaren ska beakta den hemställan med de förslag som SKR, SLF och Fysioterapeuterna gemensamt har lämnat och i sitt arbete föra dialog med dessa parter.

– Sverige måste ha ett system som främjar en jämlik vård på lika villkor. Den nya modellen som ska ersätta den nationella taxan ska stimulera etablering i glesbygd och bättre integrera de aktuella vårdgivarna med övrig hälso- och sjukvård, säger socialminister Lena Hallengren.

Utredaren ska även föreslå hur vården ska kunna följas upp och hur det kan säkras att vårdgivare som ersätts enligt den nya modellen kan ta emot studenter för utbildning.

Till utredare utses Åsa Himmelsköld, programchef för Effektiv och nära vård 2030 i Region Uppsala.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot