Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen beviljar miljardinvestering i luftvärnshallar i Halmstad

Publicerad

Regeringen beviljar nu en miljardinvestering i nybyggnation av luftvärnshallar i Halmstad. Investeringen är en del i regeringens arbete med att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen sedan tidigare beslutat om att anslagen till det militära försvaret ska öka med 2 miljarder kronor under 2022, samt att försvarsanslagen ska nå två procent av BNP så snart det är möjligt. Nu beviljar regeringen Fortifikationsverket att göra en investering om 1,3 miljarder i luftvärnsregementet i Halmstad.

– Nu tar vi ytterligare ett steg för att stärka Sverige och vår försvarsförmåga. Den här investeringen banar väg för ett kraftigt förstärkt luftförsvar. Det är särskilt angeläget mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Luftvärnsregemente 6 i Halmstad utgör stommen i det markbaserade luftförsvaret med uppgift att stödja krigsförband och militära operationer samt skydda befolkning och infrastruktur från till exempel attackflygplan och kryssningsmissiler. Parallellt med det pågående införandet av luftvärnssystem 103, det amerikanska Patriot, behöver regementet bland annat en ny, större utbildningshall med kontor samt lektionssalar i syfte att bedriva utbildning, träning och materielunderhåll. Investeringen som regeringen avser att fatta beslut om på onsdag möjliggör för Sverige att ligga i framkant i utvecklingen av luftvärnsförmågan.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg

Finansmarknadsministerns ansvarsområden

Max Elger är finansmarknadsminister med ansvar för konsumentfrågor. Han ansvarar även för frågor som rör skötsel och förvaltning av statens fastigheter och är därmed ansvarig minister för Fortifikationsverket.