Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren presenterar den allmänna politiska inriktningen för Sveriges ordförandeskap i EU

Publicerad

Idag har EU-minister Hans Dahlgren informerat riksdagen om den allmänna politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet under första halvåret 2023.

– EU står inför stora utmaningar med krig i ett europeiskt grannland, utbredd organiserad brottslighet, en skriande klimatkris, utbredd arbetslöshet och medlemsländer som slirar med unionens grundläggande värderingar. Det är några frågor som det svenska ordförandeskapet behöver hantera, säger Hans Dahlgren, EU-minister.

Den allmänna politiska inriktningen för det svenska ordförandeskapet innehåller fem rubriker som tagits fram efter diskussioner med partiföreträdare i riksdagen:

  • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
  • Stoppa den organiserade brottsligheten
  • Snabba på klimatomställningen
  • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
  • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

Inriktningens fem rubriker är allmänt hållna och ska utvecklas och konkretiseras för att slutligen resultera i prioriteringar och ett arbetsprogram som presenteras i december.

Tid för media finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia