Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Körförbud för elsparkcyklar på gångbanor

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett körförbud på gångbanor för elsparkcyklar. Förbudet kommer att gälla från och med 1 september.

– Nu får vi ordning och reda även på våra gator. Att elsparkcyklar kör fort på gångbanor har varit ett stort problem i många städer. Nu är det slut med det. Tillsammans med parkeringsförbudet kommer det här förslaget förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på våra gångbanor, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I och med ändringen kommer samma regler som gäller för traditionella cyklar och elcyklar även gälla för elsparkcyklar och andra icke självbalanserande eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Bryter man mot förbudet kan påföljden bli penningböter.

Ändringen träder i kraft den 1 september 2022, alltså samtidigt som parkeringsförbudet för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor.

Presskontakt

Rosaline Marbinah
Tf. pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Rosaline Marbinah