Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ny lag ska öka tillgängligheten till produkter och tjänster

Publicerad

Regeringen har i en lagrådsremiss beslutat om förslag till en ny lag om tillgänglighet till vissa produkter och tjänster. Lagförslaget genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv och syftar till att fler produkter och tjänster görs tillgängliga också för personer med funktionsnedsättning och äldre. Förslaget rör till exempel datorer, smarta telefoner, biljettförsäljningsautomater och olika e-handelstjänster.

– Fler får möjlighet att leva ett självständigt liv när alla kan använda samma system för att resa, läsa eller göra bankärenden. Den nya lagen ställer krav på att produkter och tjänster ska bli mer tillgängliga för personer med till exempel funktionsnedsättning, säger socialminister Lena Hallengren.

Kraven i tillgänglighetsdirektivet är omfattande och detaljerade och dessutom olika för olika typer av produkter och tjänster. De närmare detaljerna kommer att regleras av myndighet i föreskrifter.

Exempel på produkter och tjänster som omfattas av förslaget är datorer, smarta telefoner, kortläsare för betalning, bankomater samt e-post, banktjänster för konsumenter, e-böcker och e-handelstjänster.

Enligt förslaget i lagrådsremissen ska regeringen bestämma vilka myndigheter som ska få ansvar för marknadskontroll och tillsyn . Förslaget innebär att myndigheterna kommer att få befogenhet att besluta om förelägganden, förbud och sanktionsavgifter om de anser att en viss produkt eller tjänst inte lever upp till tillgänglighetskraven.

Regeringen föreslår att lagen träder i kraft den 28 juni 2025.

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström