Pressmeddelande från Socialdepartementet

Barn som insjuknar i cancer ska få en mer precis diagnostik och behandling

Publicerad

Regeringen fortsätter att stödja Genomic Medicine Swedens (GMS) pilotprojekt för att kunna erbjuda helgenomsekvensering till alla barn som diagnosticerats med cancer. Det är en metod som bland annat ger bättre diagnostik och en mer individanpassad behandling möjligt.

– Barn som drabbas av cancer ska erbjudas bästa möjliga vård. Det ska vara en självklarhet för både barnet, dess anhöriga och samhället i stort. Genom att erbjuda alla barn med cancer helgenomsekvensering har vi tagit ett mycket viktigt steg inom barncancervården, ett steg som möjliggör en mer precis diagnos och effektivare behandling. Det gör också Sverige till ett föregångsland inom detta område, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen avsätter 10 miljoner kronor för att inom ramen för projektet Genomic Medicine Sweden genomföra piloter för att implementera genetisk och molekylär diagnostik i klinisk praxis. Detta är en fortsättning av det arbete om genomfördes 2022 och som ledde till att samtliga barn med cancer idag erbjuds helgenomsekvensering.

Helgenomsekvensering är ett mycket viktigt verktyg för att bekämpa barncancer och som ökar kunskapen kring orsakerna till barncancer, möjliggör en snabbare och mer precis diagnos samt en mer effektiv behandling. Ett av målen i den nationella life-science strategin är att Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att implementera individanpassad diagnostik och behandling i hälso- och sjukvården. Projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer är en central del för att förverkliga det målet.

Socialstyrelsen får i uppdrag att betala ut medlen till Region Skåne som ansvarar för att i samverkan med styrgruppen för GMS fördela medlen till övriga parter inom projektet.

Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) är en nationell satsning med visionen att i bred samverkan med sjukvård, högskola och näringsliv möjliggöra förbättrad diagnostik, individanpassade behandlingsval och forskning inom området precisionsmedicin. GMS utgörs av regioner med universitetssjukvård och universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Umeå, Uppsala och Örebro samt Karolinska institutet.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1279394
e-post till Joel Apelthun

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter