Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringens tar nästa steg i arbetet med att uppdatera den nationella cancerstrategin

Publicerad

Regeringen har utsett professor Mef Nilbert till särskild utredare med uppdrag att lämna förslag på en uppdaterad nationell cancerstrategi. Den uppdaterade strategin är nästa steg i att utveckla den befintliga strategin som presenterades 2009, men anpassas för att omhänderta den stora utveckling som skett inom cancervården sedan dess. Uppdateringen görs för att säkerställa att Sverige har de förutsättningar som krävs för att fortsatt vara ett föregångsland inom cancervård. Den uppdaterade strategin ska beakta alla åldrar.

Ladda ner:

–  Sverige ska förbli ett föregångsland inom cancervård och cancervården, inbegripet barncancervården och rehabilitering, ska förbättras och utvecklas. Vi ska därför ta tillvara de många möjligheter som utvecklingen på området innebär och skapa en jämlikt tillgänglig vård över hela landet. Den nationella cancerstrategin ska uppdateras för att skapa en aktuell och nationellt gemensam riktning för detta arbete, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

– Cancerstrategin från 2009 har stärkt den nationella samverkan och stakat ut en gemensam riktning för arbetet. Som utredare i arbetet med en uppdaterad svensk cancerstrategi ser jag fram emot att få ta del av synpunkter från patienter och närstående så väl som professioner och beslutsfattare. Alla har en roll i arbetet med att förhindra fler cancerfall och erbjuda patienter med cancer en ännu bättre livskvalitet, regeringens särskilda utredare Mef Nilbert.

Mef Nilbert är professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet och har bland annat forskat om ärftlig tjock- och ändtarmscancer och sarkom. Hon har också arbetat med införandet av standardiserade vårdförlopp, som infördes för att korta väntetider inom cancervården. Sedan hösten 2023 är hon även ämnesexpert på Socialstyrelsen.

2009 lämnades det första förslaget till nationell cancerstrategi. Den nationella cancerstrategin har sedan dess varit en viktig drivkraft för positiv utveckling inom svensk cancervård. Av Tidöavtalet, som är en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, framgår att cancervården inbegripet barncancervården ytterligare ska förbättras och utvecklas.

Utredaren ska föreslå en uppdaterad nationell cancerstrategi utifrån ett helhetsperspektiv som omfattar prevention, tidig upptäckt, diagnostik, behandling, rehabilitering, palliativ vård och uppföljning. Inom ramen för arbetet ska utredaren bland annat

  • analysera den utveckling som har skett inom cancervårdens organisation sedan betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11) lämnades och föreslå hur denna utveckling kan omhändertas vid uppdateringen av strategin,
  • analysera och föreslå strukturer och åtgärder för jämlikt införande av precisionshälsa,
  • analysera och föreslå hur hälsofrämjande- och förebyggande insatser inom cancerområdet kan samordnas med hälsofrämjande- och förebyggande insatser inom andra områden,
  • analysera och, vid behov, föreslå åtgärder för en mer ändamålsenlig struktur för vård, kunskapsbildning och kunskapsspridning inklusive åtgärder för optimerade vårdprocesser och ökad tillgänglighet,
  • analysera och, vid behov, föreslå hur standardiserade vårdförlopp kan utvecklas som verktyg för kunskapsstyrning,
  • analysera och föreslå åtgärder för att möta framtida kompetensbehov inom cancervården,
  • analysera och föreslå åtgärder som främjar ökad integration mellan cancerforskning och klinisk verksamhet, och
  • analysera och föreslå uppdaterade mål för strategin och ansvarsfördelning för genomförande och uppföljning.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2024.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun
Laddar...