Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ökat stöd till kommunernas brottsförebyggande arbete

Publicerad

Det brotts­före­byggande arbetet är centralt för att bekämpa brotts­ligheten och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll. Regeringen har därför beslutat att ge kommunerna möjlighet att få extra resurser för att kunna genomföra brotts­förebyggande åtgärder. Det handlar om 26 miljoner kronor år 2023 och 52 miljoner år 2024.

– För att stoppa nyrekry­teringen till kriminella nätverk och trycka tillbaka den grova brotts­ligheten krävs ett strukturerat och långsiktigt brotts­före­­byggande arbete i hela samhället. I det arbetet spelar kommunerna en central roll och nu ser vi till att kommunerna får tillgång till mer resurser för att kunna axla det ansvaret, säger justitie­minister Gunnar Strömmer 

Den 1 juli 2023 träder en ny lag om kommuners ansvar för brotts­före­byggande arbete i kraft. Syftet med den nya lagen är att säker­ställa att kommunernas arbete är effektivt och kunskaps­baserat. Med anledning av den nya lagen ersätts kommunerna genom en höjning av de generella stats­bidragen, med 109 miljoner kronor 2023 och 219 miljoner kronor fr.o.m. 2024.

Genom beslutet att därutöver göra det möjligt att söka stats­bidrag underlättar regeringen för kommunerna att arbeta mer med brotts­före­byggande åtgärder. Bidraget ska stärka arbetet på lokal nivå och främja utveck­lingen av kunskaps­baserade åtgärder på området.

Kommunerna kan söka stats­bidraget för brotts­före­byggande åtgärder som de av resurs­skäl annars skulle ha svårt att genom­föra. Insatserna kan även avse nya och innovativa åtgärder eller utvärde­ringar som kan stimulera utvecklingen av ett kunskaps­baserat och effektivt arbete. Stats­bidraget, som ska fördelas av Brotts­före­byggande rådet, avser 26 miljoner kronor 2023 och 52 miljoner kronor årligen från och med 2024.

Förordningen är en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demokraterna och Liberalerna.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2023.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Laddar...