Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Överenskommelse med SKR om vaccinering mot covid-19 förlängs ett halvår

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har förlängt den överenskommelse som slöts den 22 december 2022 om genomförande av vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2023. Överenskommelsen förlängs nu med ett halvår och kommer därför att gälla hela 2023.

– Vaccinering mot covid-19 kräver fortsatt omfattande arbetsinsatser och att vi har ett gemensamt mål om att uppnå en så hög och jämnt fördelad täckningsgrad som möjligt. Genom att förlänga överenskommelsen med SKR säkerställer vi att det även framöver finns god tillgång till vaccin i hela landet, säger socialminister Jakob Forssmed.

­– Den här överenskommelsen är viktig för regionernas vaccinationsarbete mot covid-19 i höst. Den skapar förutsättningar att fortsätta säkerställa en jämn och hög vaccinationstäckning, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Ansvarsfördelningen mellan staten, regionerna och SKR framgår av överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19, för första halvåret 2023. Den innebär bland annat att staten fortsatt ska stå för kostnaden för inköp av vaccinet till regionerna och distribuera det utifrån behov och Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Regionerna ansvarar bland annat för genomförandet av vaccineringen i enlighet med överenskommelsens målsättningar.

Utöver det som framgår i överenskommelsen om genomförande av vaccinering mot covid-19 för första halvåret 2023 ska regionerna genomföra kommunikationsinsatser utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa dessa insatser för särskilt utsatta grupper, exempelvis personer 80 år och äldre. SKR ska inkludera regionernas arbete med att genomföra kommunikationsinsatserna i sin kvartalsvisa rapportering till Regeringskansliet.

Förlängningen och tilläggen till överenskommelsen med SKR omfattar totalt 300 miljoner kronor.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

När blir överenskommelsen tillgänglig digitalt?

Överenskommelsen publiceras på regeringens webbplats efter att regeringens beslut om att godkänna överenskommelsen har expedierats.

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

Laddar...