Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen föreslår att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid

Publicerad

Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både elever och lärare samt att lärare tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid.

– Skolan måste tillbaka till grunderna och fokusera mer på faktakunskaper och grundläggande färdigheter. Regeringen går därför vidare med förslaget att avskaffa elevens val. Kvaliteten i elevens val har varierat mellan skolor och undervisningstiden behöver i stället läggas på ämnen som behöver mer tid, säger skolminister Lotta Edholm.  

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val tas bort i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet är att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid. Skolverket har bland annat konstaterat att undervisningstiden i de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena inte räcker till för att ta upp alla områden som beskrivs i det centrala innehållet i kursplanerna. Regeringen kommer att återkomma med förslag om hur tiden ska omfördelas.  

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången på utbildning som påbörjas höstterminen 2024.

Presskontakt

Christian Brundu
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Laddar...