Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Bättre uppföljning av elevers tidiga språkutveckling

Publicerad

Att barn och elever utvecklar goda kunskaper i svenska är grundläggande både för att lyckas i skolan och för en lyckad integration. Genom att följa upp elevers språk- och kunskapsutveckling kan de som behöver få hjälp och stöd i ett tidigt skede.

– Att tidigt få en bra bild av elevers grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna är viktigt för att kunna sätta in rätt stöd i rätt tid. Nu ger vi lärarna bättre verktyg för att tidigt kunna följa sina elevers kunskapsutveckling, säger skolminister Lotta Edholm.

Regeringen avser att ge Skolverket i uppdrag att bland annat se över om de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan förbättras och utvecklas. Syftet är att få en fördjupad bild av elevens kunskaper och ett bättre stöd i vilka arbetssätt och metoder som eleven kan behöva.

En viktig faktor för att kunna följa elevers kunskapsutveckling på lokal och nationell nivå är att det finns information om elevers resultat. Skolverket ska därför också se över hur elevers tidiga kunskapsutveckling bättre kan följas, till exempel genom ny statistikinsamling.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 att 10 miljoner kronor avsätts till Skolverket 2024. Uppdraget planeras att ges efter att riksdagen har fattat beslut om budgeten.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.