Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

Publicerad

Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Ladda ner:

– Att elever kan läsa och förstå vad de läser är grunden för att kunna lära och utvecklas inom alla skolämnen. Det är så de blir förberedda för vidare studier och yrkesliv. Att satsa på läsning är att satsa på framtiden, och det är det regeringen gör nu, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.

– Vi står i dag inför en läskris och det är hög tid att vända den här oroande utvecklingen. Nu tar regeringen ytterligare krafttag för att återupprätta en kunskapsskola som har ordning på grunderna. Fokus ska ligga på att alla elever ska kunna läsa, skriva och räkna och de som behöver stöd ska få det tidigt, säger skolminister Lotta Edholm.

Elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek

Välutrustade skolbibliotek och kunniga skolbibliotekarier kan spela en viktig roll för att främja både läsintresset och läsförmågan. Trots det ser tillgången till bemannade skolbibliotek väldigt olika ut. Regeringen vill nu avsätta medel för att elever ska få tillgång till bemannade skolbibliotek och beräknar att 216 miljoner kronor behöver avsättas år 2025 och därefter 433 miljoner kronor årligen.

Det är också viktigt att den officiella biblioteksstatistiken ger en samlad bild över hur tillgången till bemannade skolbibliotek ser ut i landet. Därför behöver den stärkas och regeringen föreslår att 1,2 miljoner kronor avsätts för 2024 och beräknar motsvarande belopp för 2025.

Böcker, läslistor och kompetensutveckling

För att väcka läslusten behövs tillgång till bra böcker. Regeringen föreslår därför en satsning för att förskolor och skolor ska få möjlighet att köpa in fler böcker.

För att alla elever ska ha möjlighet att läsa både svenska och internationella skönlitterära klassiker föreslår regeringen att det ska tas fram läslistor med sådan skönlitteratur. Läslistorna kan fungera som ett stöd för lärare när de ska välja litteratur för sin undervisning.

Regeringen föreslår även viss kompetensutveckling för pedagogisk personal för att på så sätt stärka elevernas språk-, läs- och skrivut­veckling samt matematiska färdigheter.

Satsningen på böcker och kompetensutveckling föreslås omfatta 179 miljoner kronor 2024 och därefter beräknas drygt en halv miljard kronor årligen. För framtagande av läslistor föreslår regeringen 2 miljoner kronor 2024. För 2025 beräknas 2 miljoner kronor och därefter 1 miljon kronor årligen.

Förstärkt bidrag till Svenska barnboksinstitutet

Regeringen vill stärka kunskapen och forskningen om barns och ungas läsande. Därför föreslår regeringen att Svenska barnboksinstitutets verksamhet ska förstärkas genom en ökning av det årliga bidraget med 6 miljoner kronor.

Alla förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i budgetpropositionen för 2024.

Presskontakt

Elin Frisk
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Laddar...