Pressmeddelande från

Sjukvårdsministern besöker Norrbotten

Publicerad

Den 6 december besöker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Luleå och Region Norrbotten. Detta är det tredje regionsbesöket, under mandatperioden kommer sjukvårdsministern besöka alla regioner för att föra en dialog om hälso- och sjukvården i regionen och besöka dess verksamheter.

Under sitt besök kommer sjukvårdsministern träffa representanter för Region Norrbotten för att diskutera hälso- och sjukvårdsfrågor som specifikt rör regionen. Bland annat om att ansvara för förlossningsvården i en region som motsvarar en fjärdedel av Sveriges yta.

Sjukvårdsministern kommer också att göra ett verksamhetsbesök på röntgenavdelningen på Sunderby Sjukhus och höra mer om utmaningar och möjligheter med bilddiagnostik på en avdelning som ansvarar för en så stor del av landets yta.

Media har möjlighet att närvara kl 11:30-12:00. För anmälan, mer information och intervjuförfrågningar kontakta pressekreterare Joel Apelthun.

Sjukvårdsministern besöker Sveriges regioner

Några av regeringens högsta prioriteringar inom hälso- och sjukvården är vård i tid och jämlik vård i hela landet. En långsiktig utveckling av hälso- och sjukvården grundas bäst i dialog mellan berörda aktörer. Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdens förutsättningar att erbjuda en god och jämlik vård som utgår från behovsprincipen. För att säkerställa detta behöver det under den närmaste tioårsperioden ske en omfattande utbyggnad av primärvård så att en större andel av hälso- och sjukvården utgörs av primärvård. Vidare krävs en välfungerande kompetensförsörjning och god tillgänglighet.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson planerar att besöka alla Sveriges regioner under mandatperioden. Under sitt besök kommer ministern att hålla en hälso- och sjukvårdsdialog med regionledningen samt att besöka olika verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 93 94
e-post till Joel Apelthun