Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Stärkta krav i myndigheternas regleringsbrev kring informations- och cybersäkerhetsarbetet

Publicerad

Regeringen har beslutat om stärkt styrning kring hur myndigheter återrapporterar sitt arbete med informations- och cybersäkerhet. Som ett led i att stärka den offentliga sektorns motståndskraft, kommer 2024 års regleringsbrev inkludera krav på ett stort antal myndigheter att detaljerat redogöra för sitt arbete med informations- och cybersäkerhet.

Drygt 100 statliga myndigheter, inklusive merparten av de sektors- och beredskapsansvariga myndigheterna, och samtliga högskolor och universitet, har fått ett återrapporteringskrav eller uppdrag i sina regleringsbrev där myndigheten ska redogöra för hur de arbetar med sin informationssäkerhet.

Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på att myndigheter noggrant och effektivt utvecklar sitt systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete, med särskild vikt på att erfarenheter av utvärderingar och analyser tas om hand och implementeras.

– Cybersäkerhet är en grundpelare i det moderna totalförsvaret och det är avgörande att våra myndigheter är fullt engagerade i detta arbete. Detta är särskilt viktigt för de utpekade beredskapsmyndigheterna, säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Presskontakt

Benjamin Onne
Pressekreterare hos minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-102 35 41
e-post till Benjamin Onne

Fakta:

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker. Detta är särskilt viktigt för att informationen ska finnas tillgänglig när den behövs, att de går att lita på och att den är riktig och inte manipulerad samt att endast behöriga personer får ta del av den.

Regeringen följer kontinuerligt upp hur myndigheternas arbete med informations- och cybersäkerhet utvecklas i takt med den ökande digitaliseringen av samhällbärande och viktiga funktioner. Digitaliseringen innebär möjligheter till en effektiv offentlig sektor och ett bättre utnyttjande av samhällets samlade resurser men får inte ske på bekostnad av säkerheten för medborgare, organisationer, eller för Sverige.

Laddar...