Sverige invalt i internationella sjöfartsorganisationens råd

Publicerad

Sverige har valts in i rådet till FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO). Det innebär att Sverige får större möjligheter att påverka den globala sjöfarten och verka för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart med minskade utsläpp.

– Sjöfarten är avgörande för Sverige. Därför är det viktigt för Sverige att vara med och arbeta för framtidens säkra och fossilfria sjöfart. Som rådsmedlem får Sverige stort inflytande i IMO och möjlighet att påverka. Det svenska medlemskapet i rådet gör oss också till en effektivare värdstat för World Maritime University (WMU) i Malmö, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Sverige valdes in vid IMO:s generalförsamlings 33:e session. Som rådsmedlem kan Sverige också påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. 

Om IMO

IMO:s generalförsamling träffas vartannat år och utgörs av samtliga IMO:s 175 medlemsstater. Rådet är IMO:s verkställande organ och har 40 medlemmar. Kandidaturen gäller för mandatperioden 2024 till 2025.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson