Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Regeringen utforskar möjligheter för framtidens polarforskningsfartyg

Publicerad

Sverige vill vara en världsledande polarforskningsnation med kapacitet för expeditioner på åretruntbasis. Därför tar nu regeringen nästa steg med konkreta åtgärder för att kunna ge svenska polarforskare tillgång till ett modernt klimatneutralt polarforskningsfartyg med förmåga att bedriva verksamhet och forskningsexpeditioner i Högarktis och runt Antarktis.

– Sverige har en lång historia och en framstående position inom polarforskning och bidrar med forskningsdata till de globala klimatmodellerna. Isbrytaren Oden har varit central för att bygga upp vår förmåga att navigera och inhämta klimatdata från de extrema miljöer som råder i polarområdena. Den här förmågan vill vi upprätthålla och härmed förhoppningsvis utveckla, säger utbildningsminister Mats Persson.

De förändringar som sker i polarområdena på grund av den pågående klimatförändringen samt de effekter dessa förändringar har på ekosystemen behöver studeras och förstås. För att förstå och möta dessa förändringar behövs storskaliga dataserier från olika satellitobservationer, fasta mätstationer och fartygsbaserade observationer.

Regeringen tar nu frågan om en efterträdare till Oden i dess roll som polarforskningsisbrytare vidare för att ge forskare tillgång till ett forskningsfartyg av högsta polarklass. Arbetet innebär konkret att klarlägga de åtgärder, processer och samarbetsstrukturer som behövs för anskaffning, finansiering och drift av ett polarforskningsfartyg och ska vara klart senast den 1 december 2024.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Bokstavsutredare

En bokstavsutredare är, till skillnad från en kommitté, inte en egen myndighet utan biträder departementet i arbetet med att utreda en specifik fråga. Resultatet av bokstavsutredarens uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

Laddar...