Hoppa till huvudinnehåll

Krafttag mot den kriminella ekonomin – stärkt arbete för att komma åt kriminellas tillgångar och brottsvinster

Publicerad

Att öka återtagandet av brottsvinster är en inriktning i regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet, och en viktig åtgärd för att strypa den kriminella ekonomin. Regeringen har därför beslutat att ge ett antal myndigheter i uppdrag att utveckla och stärka arbetet med att återta brottsvinster.

Ladda ner:

Det ska bli svårare att göra vinster på och investera i brottslighet. I regeringens nationella strategi mot organiserad brottslighet presenteras fem mål för att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten. Ett av målen är att bekämpa och motverka den kriminella ekonomin. 

En viktig del i detta är att öka återtagandet av brottsvinster. I december 2023 beslutade därför regeringen om en lagrådsremiss med förslag på en ny förverkandelagstiftning. Det handlar bland annat om en ny förverkandeform, som gör det möjligt att ta tillgångar med brottsligt ursprung från kriminella, oavsett om det kan bevisas att någon har begått ett konkret brott.

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Ekobrottsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten att utveckla och stärka arbetet med att återta brottsvinster. 

–Den nationella strategin mot organiserad brottslighet möjliggör en ännu större kraftsamling för att strypa den kriminella ekonomin. En viktig del i detta är att ta kriminellas tillgångar. Det här uppdraget är viktigt för att ytterligare öka trycket i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– För att knäcka den organiserade brottsligheten måste vi strypa den kriminella ekonomin. De åtgärder vi har presenterat är viktiga ytterligare steg för att komma åt gängens pengar, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Inom ramen för uppdraget ska myndigheterna

  • redovisa vilka åtgärder som planeras och vidtas utifrån aktuella reformer på området,
  • redogöra för hur myndigheterna var för sig och gemensamt kan utveckla arbetssätt och arbetsformer så att återtagandet av brottsvinster kan öka,
  • ta fram uppföljningsbara resultatindikatorer, däribland omfattningen av återtagna brottsvinster,
  • beskriva hur det internationella samarbetet på myndighetsnivå kan utvecklas för att öka återtagandet av brottsvinster.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2025.

Presskontakt

Caroline Opsahl
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 15 42
e-post till Caroline Opsahl
Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström
Klara Söderberg
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-108 90 82
e-post till Klara Söderberg
Laddar...