Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag om barns och ungas digitala medieanvänding tidigareläggs

Publicerad

Regeringen ändrar Folkhälsomyndighetens pågående uppdrag om digital medieanvändning bland barn och unga. Myndigheten ska nu redovisa den del av uppdraget som rör rekommendationer kring användning senast den 1 september, i stället för den 15 december.

– Vi ser stora risker med barns och ungas omfattande användning av sociala medier. Det påverkar både deras fysiska och psykiska hälsa negativt. Därför måste vi skynda på Folkhälsomyndighetens viktiga uppdrag så att de redovisar den del av uppdraget som rör rekommendationer kring användning redan efter sommaren, säger socialminister Jakob Forssmed.

I maj 2023 gav regeringen Folkhälsomyndigheten i uppdrag att, tillsammans med Statens medieråd, göra en kunskapssammanställning om sambandet mellan digital medieanvändning och effekter på den psykiska och fysiska hälsan samt den kognitiva utvecklingen bland barn och unga. Sammanställningen ska inbegripa både de positiva och de negativa aspekterna.

Utifrån kunskapssammanställningen och forskningsläget ska en åldersanpassad vägledning och rekommendationer för digitala medieanvändning bland barn och unga i åldrarna 0 - 18 år tas fram och spridas till barn och unga, föräldrar och vårdnadshavare samt övriga berörda.

Folkhälsomyndigheten ska nu senast den 1 september 2024 redovisa den del av uppdraget som rör rekommendationer för barns och ungas digitala medieanvändning.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff
Laddar...