Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen anordnar möte om sexuella övergrepp på barn och unga i skolan

Publicerad

Måndagen den 27 maj har jämställdhetsminister Paulina Brandberg och skolminister Lotta Edholm bjudit in ett antal myndigheter och civilsamhällesorganisationer till ett rundabordssamtal om sexuella övergrepp mot barn och unga i skolan. Bakgrunden är SVT:s granskning om hur barn har larmat om övergrepp på skolor. Mötet syftar till att klargöra hur en sådan här situation kan uppstå och vad som kan göras för att bättre skydda barn mot övergrepp.

– Vi kan inte passivt se på när barn utsätts för brott. Barn får inte bli svikna av vuxenvärlden på detta sätt och just därför har vi tagit initiativ till det här mötet där vi hoppas få värdefulla inspel, säger Paulina Brandberg.

– Sexuella övergrepp mot barn är avskyvärt och naturligtvis särskilt allvarligt när de begås i skolan och dessutom av skolans personal. Alla barn och elever i Sverige ska kunna känna sig trygga i skolan och mötas av lämpliga vuxna, säger Lotta Edholm.

Till mötet har följande myndigheter och organisationer bjudits in: Allmänna barnhuset, Arbetsmiljöverket, Barnafrid, Barnombudsmannen, Bris, Diskrimineringsombudsmannen, ECPAT Sverige, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens skolinspektion, Statens skolverk, Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd, Sveriges Kommuner och Regioner, Sverige Lärare samt Sveriges Skolledare.

Paulina Brandberg och Lotta Edholm finns tillgängliga för media i anslutning till mötet. Vid intresse, kontakta jämställdhetsministerns pressekreterare Anton Johansson eller skolministerns pressekreterare Ellen Kult. 

Presskontakt

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...