Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Skolverket ska redovisa hur myndighetens arbete kan stärkas

Publicerad

Skolverket får i uppdrag att erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd, som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Kunskapsresultaten och läsförmågan i svensk skola sjunker, och för att utvecklingen ska vända behöver skolan gå tillbaka till grunderna. För att regeringen ska lyckas med den omläggning av skolpolitiken som krävs behövs välfungerande och kompetenta myndigheter, som erbjuder relevant stöd och vägledning för svensk skola. Regeringen har därför beslutat att ge Skolverket ett särskilt uppdrag som innebär en omläggning av myndighetens verksamhet.

– Utifrån det uppdrag som Skolverket har och den omställning av skolpolitiken som regeringen har påbörjat, behöver nu Skolverkets ledning, med den nya generaldirektören Joakim Malmström i spetsen, ta fasta på det som fungerar bra samtidigt som myndigheten tar itu med de brister som finns, säger skolminister Lotta Edholm.

Skolverket får därför i uppdrag att redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört och även planerar att genomföra, för att stärka den egna organisationen, styrningen och uppföljningen i syfte att erbjuda skolväsendet ett ännu mer relevant och ändamålsenligt stöd som utgår från målgruppernas behov och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

Presskontakt

Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...