Rapport från Kulturdepartementet

I mediernas våld? En antologi från kommittén om hot och våld mot förtroendevalda

Publicerad · Uppdaterad

Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda har låtit en fokusgrupp bestående av medieforskare och journalister skriva en antologi om mediernas roll i sammanhang där förtroendevalda kan utsättas för hot och våld. Antologin ger såväl ett historiskt perspektiv som bilder av dagens verkligheter.

Ladda ner:

Innehåll:

  • En het fråga; Agneta Blom
  • Inte bara makten behöver granskas; Annika N Lindqvist
  • Vems är ansvaret? Journalistiskt ansvarsutkrävande och dess konsekvenser; Bengt Johansson
  • Demokratin måste försvaras med demokratiska medel; Bertholof Brännström
  • "Göbber å kärringar, huk er i bänkera' för nu ladder han ôm!" Om TV, politiker som kändisar och en förändrad medborgarroll; Göran Eriksson
  • Demokratin lever farligt - hot och våld mot politiker i andra europeiska länder; Mats Engström
  • Mediers våld mot offentliga personer; Kristina Widestedt
  • Politikerna har sig själv att skylla, eller som man bäddar...; Lars Åbom
  • Journalister och politiker drabbas av samma våld; Sus Andersson