Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Diarienummer: S2014.026

Ladda ner:

Denna publikation är slutrapporten för satsningen De mest sjuka äldre som pågick under 2011-2014. Satsningen har samordnats av Eva Nilsson Bågenholm som utsågs till nationell äldresamordnare.

Målet för den fyraåriga satsningen har varit att alla ska kunna åldras med trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god vård och omsorg. För att uppnå detta satsade regeringen 4,3 miljarder kronor under perioden för att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan landets landsting och kommuner. Detta så att vården och omsorgen i större utsträckning ska kunna utgå från de mest sjuka äldres behov.

Beställ dokument

Frågor markerade med en asterisk * måste besvaras.

Skicka ditt formulär