Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet april 2018

Publicerad

Ladda ner:

I avsnittet Bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet i 2018 års ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100, avsnitt 10) bedöms finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. Denna rapport beskriver mer utförligt scenariot Oförändrat beteende samt de antaganden som ligger till grund för bedömningen. Rapporten innehåller också definitioner av några av de mest centrala begreppen i samband med bedömningar av den långsiktiga hållbarheten.

Laddar...