Kännande varelser eller okänsliga varor? ID-nummer: SOU 2003:6