Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Vägen tillbaka - stöd till verksamhet för att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar Ds 2001:70

Publicerad Uppdaterad

Regeringen beslöt den 28 juni 2001 att det inom Regeringskansliet skulle tillsättas en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till hur det fortsatta arbetet med att bistå personer som vill lämna rasistiska och liknande grupperingar kan bedrivas, utvecklas och finansieras. Arbetsgruppen redovisar i denna departementspromemoria sitt uppdrag.

Ladda ner: