Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Passdatalag Ds 2015:44

Publicerad

Promemorian innehåller förslag till en lag om behandling av per­sonuppgifter i passmyndigheternas och Utrikesdepartementets passverksamhet, en passdatalag.

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till en lag om behandling av per­sonuppgifter i passmyndigheternas och Utrikesdepartementets passverksamhet, en passdatalag. Syftet med lagen är att göra det möjligt för passmyndigheterna och Utrikesdepartementet att behandla personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i myndigheter­nas passverksamhet och att skydda människor mot att deras per­sonliga integritet kränks vid sådan behandling.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

    Alla svenska medborgare har som huvudregel rätt att få ett pass. Ett giltigt pass är i princip en förutsättning för att få resa ut ur landet.

  • Passdatalag

    Promemorian innehåller förslag till en lag om behandling av per­sonuppgifter i passmyndigheternas och Utrikesdepartementets passverksamhet, en passdatalag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...