Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning Ds 2019:5

Publicerad

Alla svenska medborgare har som huvudregel rätt att få ett pass. Ett giltigt pass är i princip en förutsättning för att få resa ut ur landet.

Ladda ner:

När en person ansöker om pass samlar myndigheterna in viss information. Det handlar om namn och personnummer men också om ansiktsbild, fingeravtryck och andra uppgifter. Flera av dessa uppgifter sparas i Polismyndighetens passregister. På många områden finns det särskilda registerförfattningar som preciserar hur myndigheter får behandla personuppgifter i en viss verksamhet. För passverksamheten finns det inte någon registerförfattning.

Frågan om en särskild registerförfattning för passverksamheten har utretts tidigare. I promemorian Passdatalag (Ds 2015:44) föreslogs en passdatalag som skulle reglera behandlingen av personuppgifter i passverksamheten. På grund av den stora dataskyddsreform som beslutades inom EU under våren 2016 har förslagen i promemorian emellertid inte kunnat genomföras. Nya analyser och bedömningar har krävts och saken utreds därför på nytt i denna promemoria.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

  • Passdatalag – en ny lag som kompletterar EU:s dataskyddsförordning

    Alla svenska medborgare har som huvudregel rätt att få ett pass. Ett giltigt pass är i princip en förutsättning för att få resa ut ur landet.

  • Passdatalag

    Promemorian innehåller förslag till en lag om behandling av per­sonuppgifter i passmyndigheternas och Utrikesdepartementets passverksamhet, en passdatalag.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...