Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Nationella minoritetsspråk vid domstolar och myndigheter - Ett alternativ Ds 2008:26

Publicerad Uppdaterad

F.d. justitierådet Bertil Bengtsson har utrett om det finns lämpliga alternativ till det nuvarande systemet med geografiskt avgränsade förvaltningsområden där enskilda har rätt att använda samiska, finska respektive meänkieli vid kontakter med myndigheter och domstolar.

Ladda ner:

Promemorian innehåller alternativa förslag till tidigare lämnade förslag rörande utvidgning av nuvarande förvaltningsområden för minoritetsspråk som lämnats av Utredningen om finska och sydsamiska språken (betänkandena "Rätten till mitt språk", SOU 2005:40, samt "Att återta mitt språk", SOU 2006:19).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...