Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Kulturdepartementet

Att återta mitt språk - åtgärder för att stärka det samiska språket SOU 2006:19

Publicerad Uppdaterad

Slutbetänkande av Utredningen av finska och sydsamiska språken. Utredningen har haft som uppgift att analysera om det finns förutsättningar att utvidga lagstiftningen om rätt att använda finska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar till att gälla även i ett område inom Stockholms och Mälardalsregionen.

Ladda ner:

Utredningen har även analyserat frågor rörande utvidgning av det samiska förvaltningsområdet till det sydsamiska området.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...