Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Kulturdepartementet

Bortom fagert tal - om bristande tillgänglighet som diskriminering Ds 2010:20

Publicerad Uppdaterad

I promemorian föreslås att det i diskrimineringslagen ( 2008:567) ska införas en ny bestämmelse om förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner:

Bestämmelsen omfattar situationer där någon missgynnas genom underlåtenhet att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet så att personer med en funktionsnedsättning kommer i en situation som är jämförbar med den för personer utan sådan funktionsnedsättning. Diskrimineringsförbudet föreslås gälla för alla de samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag.

Tillgänglighetsanpassade format

En sammanfattning av promemorian finns att tillgå till höger på denna sida. Sammanfattningen finns i lättläst format, i en teckentolkad version, på engelska och finska. 

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Proposition (3 st)

Laddar...