Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Prop. 2013/14:198

Publicerad Uppdaterad

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Ladda ner:

Med bristande tillgänglighet menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Förbudet föreslås gälla inom följande samhällsområden:

 • Arbetsliv
 • Utbildning
 • Arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • Start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • Yrkesbehörighet
 • Medlemskap i vissa organisationer
 • Varor och tjänster
 • Allmän sammankomst
 • Offentlig tillställning
 • Hälso- och sjukvård
 • Socialtjänst
 • Socialförsäkring
 • Arbetslöshetsförsäkring
 • Statligt studiestöd
 • Värn- och civilplikt
 • Offentlig anställning

I lagförslaget undantas bland annat företag inom områdena varor och tjänster och hälso- och sjukvården, som har färre än tio arbetstagare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Vid behov av annat format av propositionen än de som finns här, ring Regeringskansliets växel 08-405 10 00 och fråga efter Diskrimineringsenheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

  Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Proposition (3 st)

Laddar...