Proposition från Kulturdepartementet

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (lättläst) Prop. 2013/14:198

Publicerad Uppdaterad

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli en ny form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att bristande tillgänglighet ska vara en form av diskriminering

Den här propositionen innehåller
förslag till ändringar i diskrimineringslagen, lag 2008:567.

En person med funktionsnedsättning
ska inte få missgynnas
på grund av sin funktionsnedsättning.
Alla ska kunna vara med på lika villkor.

Verksamheter ska bara behöva göra skäliga åtgärder.
Med det menar vi att man ska ta hänsyn till bland annat
vilka ekonomiska och praktiska förutsättningar
verksamheten har att göra anpassningarna.

Vid behov av annat format av propositionen än de som finns här, ring Regeringskansliets växel 08-405 10 00 och fråga efter Diskrimineringsenheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen. Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Proposition (3 st)