Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ersättning för polisbevakning Ds 2013:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I dag gäller att den som i vinstsyfte anordnar en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch i Allsvenskan, eller en allmän sammankomst, till exempel en pop- eller rockkonsert, i många fall ska ersätta polismyndighetens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen eller sammankomsten. Utredaren föreslår att ersättningsbeloppet halveras i dessa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition