Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Märkning av textilprodukter Ds 2013:29

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till en lag om märkning av textilprodukter och en kompletterande förordning. Förslagen syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning av den 27 september 2011 om märkning av textilprodukter. EU-förordningen, som ersätter tre tidigare EU-direktiv som textilmärkning med i allt väsentligt samma sakliga innehåll, tillämpas från den 8 maj 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...