Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken Ds 2013:37

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria presenteras bedömningen av hur ett uppföljningssystem för jämställdhetspolitiken bör utformas. Promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet(Utbildningsdepartementet).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...