Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Otillåtna bosättningar Ds 2016:17

Publicerad

En markägare som vill få hjälp att flytta på en otillåten bosättning som har etablerats på hans eller hennes mark kan vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om särskild handräckning.

Ladda ner:

Det nuvarande regelverket är dock inte särskilt väl anpassat för att hantera de mycket stora otillåtna bosättningar som har etablerats i landet på senare år. I promemorian föreslås därför att det ska införas ett nytt förfarande vid särskild handräckning för att hantera dessa mål. Det nya förfarandet föreslås få benämningen avlägsnande.

Pressmeddelande: Förslag att underlätta avlägsnande av otillåtna bosättningar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Otillåtna bosättningar

    En markägare som vill få hjälp att flytta på en otillåten bosättning som har etablerats på hans eller hennes mark kan vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om särskild handräckning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

    Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande när den sökande vill att den svarande ska flytta från hans eller hennes mark, byggnad eller liknande.

Proposition (1 st)

  • Avlägsnande – en ny form av särskild handräckning

    Regeringen föreslår en ny form av särskild handräckning som ska tillämpas vid ett otillåtet besittningstagande när den sökande vill att den svarande ska flytta från hans eller hennes mark, byggnad eller liknande. Förslagen syftar till att göra det enklare för bland andra markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, samtidigt som de som uppehåller sig på platsen tillförsäkras en rättssäker process.

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...