Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa ändringar i läkemedelslagen Ds 2017:14

Publicerad

I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    I denna promemoria lämnas bland annat förslag om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiskt medel får lämnas om det finns särskilda skäl.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    Regeringen har med stöd av 4 kap. 10 § första stycket i läkemedelslagen (2015:315) samt motsvarande bestämmelser i äldre rätt sedan 1993 beslutat att bevilja tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel.

Proposition (1 st)

  • Vissa ändringar i läkemedelslagen

    Regeringen beviljar sedan 1993 tillstånd att sälja vissa antroposofiska medel. Regeringen föreslår nu att läkemedelslagen ändras så att bestämmelsen tas bort.