Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39 Ds 2017:39

Publicerad

I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Ladda ner:

Syftet med att införa legitimation är främst att öka patientsäkerheten genom att det ställs krav på att hälso- och sjukvårdskuratorer har erforderlig lämplighet och kompetens för yrket. Införandet av legitimation innebär ett skydd för patienten på så sätt att legitimationen kan återkallas om kuratorn exempelvis skulle vara grovt oskicklig eller uppenbart olämplig att utöva yrket.

Grunden för legitimation bör som huvudregel vara en yrkesexamen för hälso- och sjukvårdskuratorer. En sådan examen innebär att kompetensen hos yrkesgruppen bättre kan anpassas till yrket och bli mer nationellt likformig. Förslag till ny yrkesexamen behandlas inte i denna promemoria.

Det föreslås även att yrkesverksamma kuratorer under en övergångsperiod ska kunna få legitimation, om de har genomgått en socionomexamen eller annan likvärdig utbildning samt har varit verksamma i yrket i minst fem år, alternativt i två år och har en relevant vidareutbildning.

I nuläget omfattas inte kuratorer inom privat hälso-och sjukvård av skyldigheten att föra journal. Förslaget om att hälso-och sjukvårdskurator blir ett legitimationsyrke medför att även kuratorer i privat verksamhet omfattas av reglerna om skyldighet att föra journal. Legitimation för kuratorer kan därigenom medföra att den vård som patienter erhåller av yrkesgruppen blir mer patientsäker och av högre kvalitet, oavsett i vilken verksamhetsform den bedrivs.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer, Ds 2017:39

    I denna promemoria förslås att legitimation ska införas för kuratorer inom hälso-och sjukvården och att yrkestiteln ska vara hälso-och sjukvårdskurator. Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...