Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser Ds 2018:22

Publicerad

EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 8 september 2018.

Ladda ner:

Utredaren har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser. I uppdraget har också ingått att föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som anses påkallade. I uppdraget har dock inte ingått att lämna förslag på hälso- och sjukvårdsområdet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser

    EU:s terrorismdirektiv innehåller i huvudsak straffrättsliga bestämmelser samt bestämmelser om skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism, här brottsofferbestämmelser. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 8 september 2018.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning

    I lagrådsremissen lämnas ett förslag som innebär förbättrade möjligheter för brottsoffer att få ersättning för skada till följd av brott. Förslaget innebär att grundavdraget avskaffas vid bestämmande av brottsskadeersättning för alla som drabbats av ersättningsgill skada till följd av brott.

Proposition (1 st)

Laddar...