Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser Ju2018/03415/KRIM

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat Ds 2018:22 Genomförande av terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser.

Ladda ner:

Remissvaret ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den
5 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...