Promemoria om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård Dnr. S2018/05720/FST

Ansvarig: Socialdepartementet

Även handläggare, som saknar exempelvis socionomexamen, ska fram till den 30 juni 2022 kunna utföra vissa uppgifter vid socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det föreslås i en promemoria.

Ladda ner:

Den 1 juli 2014 infördes krav på behörighet för att få utföra vissa uppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. För att utföra uppgifterna ska socialnämndens handläggare ha exempelvis socionomexamen. Enligt en övergångsbestämmelse får dock en handläggare fram till den 30 juni 2019 utföra sådana uppgifter även om han eller hon inte är exempelvis socionom.

I promemorian föreslås en ändring av övergångsbestämmelsen. Det innebär att en handläggare, som anställts före den 1 juli 2014, för att utföra vissa uppgifter inom socialtjänsten som rör barn och unga ska anses vara behörig för detta till och med den 30 juni 2022.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.