Departementsserien och promemorior från Arbetsmarknadsdepartementet

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1

Publicerad

Regeringskansliet har gett Mikael Sjöberg, generaldirektör, i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt utifrån resultatet av den genomförda analysen lämna eventuella förslag på insatser inom området.

Ladda ner:

Härmed överlämnas promemorian Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet

    Regeringskansliet har gett Mikael Sjöberg, generaldirektör, i uppdrag att biträda Arbetsmarknadsdepartementet med att följa upp och analysera arbetet med myndighetsgemensamma kontroller mot fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet samt utifrån resultatet av den genomförda analysen lämna eventuella förslag på insatser inom området.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition