Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter Fi2021/02357

Publicerad

I denna promemoria föreslås att kravet på måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter i spellagen ska ändras till ett krav på särskild måttfullhet. Förslaget syftar till att stärka konsumentskyddet på spelområdet.

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 14 oktober 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    I denna lagrådsremiss föreslår regeringen åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden: bl.a. ett krav på tillstånd för spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud mot reklam för olicensierat spel.

Proposition (1 st)

  • En förstärkt spelreglering

    Regeringen förslår åtgärder för en tryggare spelmarknad genom förstärkt spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad.

Laddar...