Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Socialdepartementet

S 2006:07 En översyn av narkotikalagstiftningen Dir. 2006:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare tillkallas för att göra en översyn av narkotikalagstiftningen.

I uppdraget ingår bl.a. att:
- analysera hur nuvarande regelsystem om kontroll av narkotika, dopningsmedel och prekursorer samt lösningsmedel och andra hälsofarliga varor som används i berusningssyfte förhåller sig till varandra,
- undersöka möjligheten att göra systemen mer överskådliga dels genom att eventuellt minska antalet författningar som reglerar området, dels genom att göra uppräkningen av de varor som klassificeras mer lättöverskådlig,
- undersöka möjligheten att begränsa åtkomsten av sådana hälsofarliga varor som inte regleras av något av kontrollsystemen, men som används i missbrukssyfte,
- kartlägga hur kontrollsystemen tillämpas i praktiken, framför allt när det gäller vilket regelsystem som olika varor omfattas av,
- analysera systemens effektivitet, bl.a. genom att överväga om nuvarande reglering av dopningsmedel i jämförelse med exempelvis narkotika och hälsofarliga varor i tillräcklig utsträckning beaktar dopningspreparatens farlighet,
- vid behov lämna förslag till förbättringar av nuvarande system, samt
- lämna förslag på författningsändringar.

Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...