Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Återinkallande av 2005 års katastrofkommission Dir. 2007:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har beslutat att återinkalla 2005 års katastrofkommission för att granska de nya fakta som kommit fram vid undersökningen av databand som påträffats i Regeringskansliet och som härrör från tiden för Tsunamikatastrofen. I kommissionens uppdrag ingår nu - att granska de nya fakta som kommit fram vid undersökningen av innehållet i databanden, och - att uttala sin bedömning om dessa faktas betydelse för de ställningstaganden som kommissionen gjorde i sitt betänkande. Uppdraget skall redovisas senast den 25 april 2007.