Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Folkbokföringen i framtiden Dir. 2007:123

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare får i uppdrag att göra en allmän översyn av 1991 års folkbokföringslag. Det handlar om huruvida folkbokföringen även i fortsättningen ska vara kopplad till de kyrkliga församlingarna. Uppdraget rör också hur systemet med personnummer kan förändras för att tillgodose behovet av fler personnummer. Utredaren ska vid behov föreslå förändringar och lagändringar. Utredaren ska redovisa frågor om personnummer och samordningsnummer senast den 1 juni 2008. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 september 2009.
Laddar...