Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Målutredningen (Ju 2008:11) Dir. 2009:113

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Precisering av och förlängd tid för uppdraget. Enligt de ursprungliga direktiven ska utredarens uppdrag redovisas senast den 31 december 2009. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 juni 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition