Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02) Dir. 2009:128

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 mars 2010.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)