Kommittédirektiv från Arbetsmarknadsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare sanktioner på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet Dir. 2011:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2011.