Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08) Dir. 2011:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förlängt tid för Utredningen om vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2010:08). Utredningen ska enligt direktiven slutredovisa sitt uppdrag senast den 29 december 2011. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 30 juni 2012.